RENEX 3D

Systém RENEX 3D je určený k výpočtu stavebních konstrukcí v prostředí AutoCADu. Zadání fyzikálních jednotek pro vstupy i výstupy. Nové entity Renexu3d – možnost editace prostředky AutoCADu. Nové editační funkce (VER, SUB, FIR). Zadání zatížení svázaného s plošným nebo prutovým prvkem. Možnost zneviditelnění podpor a zatížení v závislosti na konstrukci. Možnost automatického zadání fyzikálních vlastností vícevrstvých plošných prvků (sendviče ve FYMA). Dynamický výpočet (výpočet vlastních tvarů, frekvencí a participačních součinitelů). Iterační výpočet konstrukce podepřené pružně na zemině (Soilin). Přímé vytváření souboru dwg s průběhy izočar na plošných prvcích. Možnost zadání počtu a hodnot palety pro výstupy. Entita výpisu zatěžovacích stavů a kombinací.