Historie

Firma FEM consulting vznikla v roce 1992, ale kolektiv pracovníků, který ji tvoří, pracoval na výzkumu a vývoji programů MKP již mnoho let předtím v rámci výpočetního střediska Dopravoprojektu Brno. Vůdčími osobnostmi týmu byli Prof. Ing. Dr. V. Kolář DrSc. a Ing. I. Němec, CSc., který se později stal ředitelem firmy FEM consulting. Firma se specializuje na výzkum a vývoj programových systémů pro řešení konstrukcí metodou konečných prvků. V minulosti byl základním produktem firmy systém NE-XX (písmena NE jsou první dvě písmena příjmení hlavního autora). Tento produkt se stal velmi úspěšný na domácím trhu a hned po uvedení na trh v roce 1975 si získal na trhu vedoucí postavení. Byl exportován i do řady dalších zemí. Později byl v Evropě distribuován firmou SCIA pod názvem ESA NEX. Tento produkt, který byl vytvořen pro operační systém DOS, byl vypracován firmou FEM consulting komplet, tj. včetně grafického uživatelského prostředí. V roce 1996 se spojila firma FEM consulting s.r.o. s firmou IDA MOSTY, s.r.o. a společně pracovali na vývoji nového MKP systému pro operační systém Windows. Systém byl nazván NEXIS. V tomto systému firma FEM consulting vypracovala generátor sítí a řešič MKP. Grafické prostředí, zadávací dialogy a řadu postprocessorů vypracovala firma IDA a spol. Tento systém je v Evropě distribuován pod názvem ESA PRIMA WIN (EPW). V řadě zemí Evropy získal významný podíl na trhu, někde i dominantní postavení. Například v Holandsku se systém stal tak oblíbený, že uživatelé si sami vytvořili fankluby EPW. Cestu si systém našel i na dálný východ (např. Čína a Jižní Korea). Kromě tohoto systému firma FEM consulting vyvíjí i řešiče pro některé další systémy. V ČR je to systém RENEX, pracující pod AutoCadem. Na německém trhu se jedná o produkt RFEM vyvíjený společně s německou firmou Dlubal a také v Německu distribuovaný touto firmou. Program RFEM se nyní prodává také v České republice. Od r. 1998 se firma soustředí výhradně na výzkum a vývoj výpočetních jader systémů MKP včetně vlastního generátoru sítě. V roce 2001 navázala firma užší spolupráci se Stavební fakultou VUT v Brně. Tato spolupráce byla iniciována vedením VUT FAST a dnes má firma sídlo přímo v budově fakulty na Ústavu stavební mechaniky. Tímto by se měl otevřít prostor pro ještě širší spolupráci mezi FEM consulting a Stavební fakultou v budoucnosti. Budoucnost firmy FEM consulting je spojena s firmami Scia Nemetschek a Dlubal, pro které vyvíjí výpočetní jádro systémů Scia Engineer a RFEM. Oba tyto systémy zaujímají významné místo na Evropském trhu. Firma FEM consulting zajistí, aby výkon a funkcionalita solveru MKP, který vyvíjí byly stále na špičkové světové úrovni, tak jako je tomu dnes.