RFEM

V programu RFEM lze metodou konečných prvků (MKP) vypočítat deformace, vnitřní síly, podporové reakce a napětí v základové spáře v případě rovinných i prostorových deskových, stěnových a skořepinových konstrukcí, rovinných a prostorových prutových soustav i smíšených konstrukcí. V programu RFEM lze navíc počítat také tělesa a kontaktní prvky. Jednou ze silných stránek softwaru je uživatelsky přívětivé programové prostředí. U programového balíku RFEM na ně byl kladen zvláštní důraz. Pozadu však nezůstává ani technický výkon výpočetních a dimenzačních algoritmů.