Projekty

Firma FEM consulting, s.r.o. se pravidelně zapojuje do řešení vědeckých projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Aktuálně řešené projekty:

Vývoj software pro automatizaci a optimalizaci výpočtů střihových vzorů pro výrobu membránových konstrukcí

    • Projekt je zaměřen na automatizaci a optimalizaci zásadního procesu při navrhování membránových konstrukcí, kterým je výpočet střihového vzoru. Cílí na implementaci nejnovějších teoretických poznatků do inženýrského softwaru, který projekční praxi poskytne unikátní nástroj pro zvýšení efektivity práce a snížení množství odpadního materiálu během výroby membránových konstrukcí.
    • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Vývoj software pro automatizaci a optimalizaci výpočtů střihových vzorů pro výrobu membránových konstrukcí