Projekty


Firma FEM consulting, s.r.o. se pravidelně zapojuje do řešení vědeckých projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Aktuálně řešené projekty:

Softwarový nástroj pro analýzu pokročilých geotechnických úloh se zaměřením na interakci s horní stavbou

 • Kód projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024575
 • Aplikace vyvinutého nástroje umožní projektantům staveb využít kvalitativně nového přístupu k navrhování a hodnocení staveb a přispívá k:
  • Hospodárnému návrhu staveb s využitím konstrukčních prvků s optimalizovaným tvarem.
  • Snižování spotřeby neobnovitelných materiálů primárních zdrojů.
  • Snižování energetické náročnosti výroby a dopravy stavebních materiálů a surovin.
  • Snížení emisí CO2.
 • Projekt je řešen ve spolupráci s partnerem Designtec, s.r.o., IČ: 28572327
 • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Softwarový nástroj pro analýzu pokročilých geotechnických úloh se zaměřením na interakci s horní stavbou

Pokročilý softwarový nástroj pro návrh a analýzu betonových a spřažených konstrukcí se zohledněním fází výstavby a časově závislých dějů

 • Kód projektu: FW03010260
 • Cílem projektu je vytvoření unikátního softwarového nástroje pro návrh a analýzu komplexních a výpočetně náročných stavebních konstrukcí. V rámci tohoto produktu bude možné provádět statické, stabilitní a dynamické výpočty během kterékoli etapy výstavby či zohlednit reologické jevy a analyzovat jejich dopad na odezvu konstrukce.
 • Tento projekt je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Programu Trend. (Program TREND, 3. VS)
Technologická Agentura České republiky http://www.tacr.cz

Vývoj software pro pokročilou analýzu membránových konstrukcí se zohledněním fází výstavby

 • Projekt je zaměřen na vytvoření unikátního softwarového nástroje pro pokročilou analýzu membránových a lanových konstrukcí se zohledněním fází výstavby, jehož vlastnosti budou vysoce uplatnitelné v projekční praxi a současně budou na samotné hranici možností analyzování moderních a výpočetně náročných inženýrských staveb.
 • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Vývoj software pro pokročilou analýzu membránových konstrukcí se zohledněním fází výstavby

Vývoj software pro automatizaci a optimalizaci výpočtů střihových vzorů pro výrobu membránových konstrukcí

 • Projekt je zaměřen na automatizaci a optimalizaci zásadního procesu při navrhování membránových konstrukcí, kterým je výpočet střihového vzoru. Cílí na implementaci nejnovějších teoretických poznatků do inženýrského softwaru, který projekční praxi poskytne unikátní nástroj pro zvýšení efektivity práce a snížení množství odpadního materiálu během výroby membránových konstrukcí.
 • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Vývoj software pro automatizaci a optimalizaci výpočtů střihových vzorů pro výrobu membránových konstrukcí