Projects

FEM consulting company regularly participates in scientific research projects that are funded from public sources.

Current projects:

  • Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza