Projekty

Firma FEM consulting, s.r.o. se pravidelně zapojuje do řešení vědeckých projektů financovaných z veřejných zdrojů.

Aktuálně řešené projekty:

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza

  • Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti programu pro výpočet stavebních konstrukcí RFEM na evropském a především globálním trhu vytvořením nástrojů pro navrhování a posuzování membránových konstrukcí. Membránové konstrukce se od standardních konstrukcí v mnoha ohledech liší. Materiál je schopen odolávat zatížení pouze tahovým působením, proto je pro správné chování těchto konstrukcí zcela klíčové jejich předepnutí a správný tvar. V důsledku skutečnosti, že předpětí definuje tvar membránových konstrukcí, je velmi důležité stavební praxi nabídnout právě takový nástroj, který v závislosti na požadovaném předpětí daný tvar nalezne (metoda form-finding).
  • Na projekt je čerpána finanční podpora v rámci OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Algoritmizace návrhu počátečního tvaru membránových konstrukcí a jejich statická a dynamická analýza